Odlomak

Šta je neverbalna komunikacija?

Da bih počeo priču o neverbalnoj komunikaciji bitno je da napomenem da se svakodnevna interakcija sastoji od odnosa između onoga što govorimo i onoga što izražavamo kroz naše pokrete i gestove.

Neverbalna komunikacija predstavlja razmenu informacija i značenja kroz mimiku lica, gestove i pokrete, međutim ovaj pojam je mnogo širi nego što na prvi pogled deluje.

Neverbalna komunikacija je jedan moćan deo komunikativnog procesa i mnogo doprinosi tome kako će nas drugi shvatiti. Ono što je bitno da napomenem jeste da je neverbalna komunikacija u stvari snažnija, poverljivija, neposrednija i iskrenija od verbalne.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Sociologija

Komentari