Odlomak

Sindrom šoka predstavlja akutni, generalizovani poremećaj perfuzije svih organskih sistema, koji za posledicu ima poremećaj metabolizma ćelija.
ŠOK je periferna cirkulatorna insuficijencija kod koje je tkivna perfuzija nedovoljna da zadovolji nutritivne potrebe ćelije i da odstrani krajnje produkte metabolizma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 35 stranica
  • Zdravstvena nega -
  • Školska godina: -
  • Prezentacija, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari