Odlomak

ŠOK

Šok je stanje smanjenog dotoka kiseonika i nutritivnih supstanci tkivima,tj. Šok je stanje nedovoljne tkivne perfuzije vitalnih organa.Yanormalnu cirkulaciju u tkivima potrebno je da se ispuni nekoliko uslova:

  • da srce obavlja svoju funkciju normalno
  • da se u zatvorenom sistemu cirkulacije nalazi dovoljna količina cirkulatornog volumena
  • da postoji normalan tonus krvih sudova(arterija i vena)
  • -da postoji normalna propustljivost krvnih sudova(kapilara).

Ako jedan ili više navedenih činilaca nedovoljno funkcioniše,stvaraju se uslovi ya insuficijenciju cirkulacijeteškog stepena tj.šoka. Termin šok se opisuje kao kompleks znakova i simptoma koji obično obuhvataju sistemsku arterijsku hipotenziju,pepeljasto bledilo,hladnu i vlažnu kožu,kolaps površnih vena na ekstremitetima,brz i slab puls,glad za vazduhom, žedj,oliguriju a i tendenciju za pogoršanjem šoka.
Ono što je zajedničko za sve vrste šoka je smanjen protok krvi kroz tkiva,posebno vitalne organe.Tkiva reaguju na nedostatak kiseonika i hranjivih materija otkazivanjem funkcija,i takvo stanje se naziva sindrom višeorganske disfunkcije organa ili MOPS(multiple organ failure syndrome).Vitalni organi su:centralni nervni sistem,kardiovaskularni sistem,respiratorni sistem,urinarni sistem,jetra,digestivni trakt,krv.

 

 

 

VRSTE ŠOKA

  • HIPOVOLEMIJSKI-usled gubitka telesnih tečnosti:krvarenje,dehidratacija,trauma.
  • KARDIOGENI-zbog srčane insuficijencije npr. Kod infarkta miokarda.
  • SEPTIČNI-zbog generalizovane infekcije pri čemu se stvaraju toksične materije koji povećavaju propustljivost krvih sudova i izlazak cirkulišuće tečnosti u medjućelijski prostor.
  • NEUROGENI-zbog poremećaja autonomne kontrole krvih sudova(konstrikcije i dilatacije),usled emotivnog stresa ili oštćenja autonomnog nervnog sistema.
  • ANAFILATIČKI-alergijski,gde se zbog oslobadjanja medijatora zapaljenja povećava propustljivost krvnih sudova i gubitak tečnosti iz cirkulacije u vidu edema.

 

 

 
KLINIČKA SLIKA

Grubo,kliničku sliku šoka možemo da podelimo na dve faze:reverzibilnu i ireverzibilnu.Reverzibilna ili povratna faza je ona iz koje pacijenta možemo odredjenim terapijskim merama da povratimo u fiziološko stanje.Ireveryibilna,nepovratna faza ili terminalna je ona iz koje ”nema povratka”,tj.pacijenta teško možemo da povratimo.

 

 

 

REVERZIBILNA FAZA

CNS-u početku ove faze mladji pacijenti mogu biti uznemireni nakon čega sledi različit stepen poremećaja svesti,ali koma ne nastaje. KVS-pacijent je bled,hladni su ekstremiteti.Vrhovi prstiju,nosa,ušiju cijanotični.Hipotenzija je praćena tahikardijom,puls je jedva opipljiv(končast-filiforman). Pluća-usled hipoksije(nedostatak kiseonika u krvi),pluća reaguju hiperventilacijom(ubrzano plitko disanje) Bubrezi-kao reakcija na manju količinu cirkulišuće tečnosti bubrezi smanjeno izlučuju mokraću(oligurija) i time sprečavaju dodatni gubitak tečnosti.Ovaj proces je regulisan protokom krvi kroz bubrege,kao i u odredjenim hormonima. Jetra-usled ishemije može nastati žutica i ishemični hepatitis. Digestivni trakt-zbog ishemije creva,želuca,žučne kese i pankreasa može nastati ileus,dijareja,ulkus(čir-stres ulkus),akutni pankreatitis,holecistitis. Krv-anemija(smanjen broj eritrocita),leukopenija(smanjen broj leukocita),trombocitopenija(smanjen broj trombocita),metabolička acidoza.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari