Odlomak

Sistem obračuna troškova je skup načela, metoda i postupaka obrade i obuhvatanja troškova, njihovo alociranje po mestima troškova, kao i vezivanje za nosioce troškova. Prema vremenskom kriterijumu imamo:
a) sistem obračuna po stvarnim troškovima,
b) sistem obračuna po standardnim torškovima.
Standardni troškovi služe da bi:
1. utvrdili kakvi troškovi objektivno treba da budu;
2. utvrdili odstupanja između standardnih i stvarnih troškova;
3. utvrdili uzroke odstupanja, i
4. omogućili preuzimanje mjera za snižavanje troškova.
Sistem obračuna po standardnim troškovima zasniva se na unaprijed određenim novčanim iznosima utroška svih vrijednosti u procesu proizvodnje. Proizvodnja se tereti standardnim troškovima, a odstupanja stvarnih od standardnih troškova evidentiraju se i raščlanjavaju prema uzrocima nastajanja.
Obračun po standardnim troškovima je razvojni oblik obračuna po planskim troškovima u kojem se ukupni učinci uvijek obračunavaju prema standardiziranim stopama. Roba sa zaliha uvijek se vrednuje po standardnim nabavnim cijenama, a učinci troškovnih centara po planiranoj troškovnoj stopi. Velika prednost toga je to što se u usporedbi između planiranih i ostvarenih brojki odstupanja koja su se pojavila u ulaznim sistemima ne pojavljuju u izlaznima. Time je zadovoljen zahtjev računovodstva odgovornosti da se prikazuju samo oni troškovi na koje se može uticati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Upravljačko računovodstvo prof. Ilija Nikolić
  • Školska godina: prof. Ilija Nikolić
  • Diplomski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Crna Gora,  Podgorica,  MEDITERAN UNIVERZITET - Montenegro Business School u Podgorici  

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese