Odlomak

Ova strategija se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja, sistema obrazovanja u Republici Srbiji tokom narednih desetak godina, drugačije rečeno, bavi se pokušajem da se oblikuje razvoj ovog sistema na najbolji nam poznat način.
Pre dva veka obrazovanje u Srbiji se razvijalo na talasima prosvetiteljstva oblikovanog naučnim napretkom i nastajućom industijskom revolucijom.
Danas obrazovanje u Republici Srbiji susreće se sa brojnim izazovima naučnog, humanističkog, socijalnog i drugog razvoja; sa velikim tehnološkim promenama, pravim revolucijama; sa globalizacijom i opštom mobilnošću svega što se može kretati, od kapitala do kulturnih obrazaca.
Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020.godine (u daljem tekstu SROS) daje odgovore na sledeća pitanja:
1. Kakav treba i može da bude system obrazovanja u RS 2020.+ godine – vizija poželjnog i mogućeg budućeg stanja – da bi na najbolji mogući način odgovorio životnim i razvojnim potrebama građanja RS i društva u celini do i nakon 2020.godine i mogao da nastavi da se razvija u valjanom smeru na veoma dug rok ?
2. Kojim strateškim politikama, akcijama i merama se takva vizija razvija razvoja obrazovanja može ostvariti polazeći od njegovog tekućeg stanja (2012.godina) ?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese