Odlomak

Prva glava opisuje konstrukcione karakteristike i opremu distributivnih transformatora
gdje su opisani osnovni konstrukcioni dijelovi transformatora i pomoćna oprema koja se moţe
susresti na transformatorima koji se koriste za realizaciju stubnih transformatorskih stanica.
Druga glava diplomskog rada odnosi se na osnovne naznačene i tehničke katakteristike
energetskih transformatora. Iz veoma opširne teorije o energetskim transformatorima ovde su
izdvojene osnovne karakteristike transformatora koje je vaţno poznavati u radu sa stubnim
transformatorskim stanicama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese