Odlomak

Rezime:
Srbija se trenutno nalazi na samom početku u pogledu proizvodnje i masovnije upotrebe
peleta i drugih oblika drvne biomase za proizvodnju ekološke energije. U tom smislu u
cilju definisanja politike i preduzimanja budućih aktivnosti na razvoju tržišta
proizvoda na bazi drvne biomase, bez obzira da li se radi o državnim institucijama ili
kompanijama koje se bave proizvodnjom i prometom, korisno je sagledati iskustva drugih i
na osnovu toga doneti odgovarajuće odluke i mere koje će usmeriti dalji razvoj tržišta.
Po veličini i šumskim resursima Srbija se može porediti sa Austrijom. Međutim,
stepen uređenosti i načini korišćenja šuma u Austriji su daleko veći i efikasniji, a
njihovi rezultati su vredni pažnje i proučavanja. Imajući u vidu način i efikasnost na
koji Austrija koristi drvnu biomasu kao energent, kao i činjenicu da je u tom pogledu ona
jedna od vodećih zemalja u Evropi, izbor Austrije za istraživanje tržišta peleta ima
puno opravdanje.
Ključne reči: Drvena biomasa, Drvena sečka, Pelet, Modeliranje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari