Odlomak

Stvarno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu

SP je ono pravo koje se bavi proučavanjem stvari, objekat ovog parav je stvar.

*SP u objektivnom smislu (objektivno stvarno pravo)  je skup opštih pravnih normi koje regulišu subjektivna stvarna prava.

* SP u subjektivnom smislu (subjektivno stvarno pravo) je subjektivno pravo koje se odlikuje, s jedne strane, time što je apsolutno i kao takvo deluje prema svima (erga omnes, contra omnes) a, sa druge strane, time što za svoj neposredni objekat ima stvar. Suština subjektivnog stvarnog prava je u neposrednoj pravnoj vlasti na određenoj stvari a tek radi obezbeđenja te pravne vlasti nameće se svim treći m licima određeno po našanje i ono se uvek sastoji u nečinjenju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Stvarno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari