Odlomak

Stvarno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu
SP je ono pravo koje se bavi proučavanjem stvari, objekat ovog parav je stvar.
*SP u objektivnom smislu (objektivno stvarno pravo) je skup opštih pravnih normi koje regulišu subjektivna stvarna prava.
* SP u subjektivnom smislu (subjektivno stvarno pravo) je subjektivno pravo koje se odlikuje, s jedne strane, time što je apsolutno i kao takvo deluje prema svima (erga omnes, contra omnes) a, sa druge strane, time što za svoj neposredni objekat ima stvar. Suština subjektivnog stvarnog prava je u neposrednoj pravnoj vlasti na određenoj stvari a tek radi obezbeđenja te pravne vlasti nameće se svim treći m licima određeno po našanje i ono se uvek sastoji u nečinjenju.
SP se razlikuju od obligacija jer se ove zaključuju između tačno određenih strana (lica). Stvarna prava su određena imperativnim normama. Imperativni propisi su oni koji stranke ne mogu da izbegnu. Dispozitivni propisi se mogu izbeći (npr imperativ- moramo voziti desnom stranom, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti u pismenoj formi overen u sudu… kod uknjižbe, dipozitivne- sami ugovaramo kako će mo zaključiti neki ugovor). SP ima apsolutni karakter, poslednica apsolutnog dejstva stvarnih prava ( dejstva erga omnes) je postojanje prava sledovanja i prava prvenstva. Pravo sledovanja ogleda se u tome što imalac stvarnog prava može ovo vršiti protiv svakog trećeg u čijim se rukama stvar nađe, bilo bespravno bilo po nekom pravnom osnovu. Pravo prvenstva sastoji se u tome što je stvarno pravo jače u konkurenciji sa obligacionim pravom, kao i sa istovrsnim stvarnim pravom kasnijeg datuma (npr više hipoteka na nekoj stvari, prva hipoteka naplaćuje se u potpunosti a sledeća tek iz onoga što preostane, prior tempore).
SP- su : pravo svojine, službenosti, ručna zaloga, pravo građenja. Ovde treba ubrojati i zakup, jer se i on sastoji u neposrednoj pravnoj vlasti na stvari. U stvarna prava mnogi pisci ubrajaju i hipoteku, kao i zakonsko pravo preče kupovine. U stvarna prava neki ubrajaju i realne terete, koji obavezuju svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti.
SP u našem sistemu reguliše Zakon iz 1980 Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima kojim su uređeni pravo svojine (nosioci i predmet prava svojine, sticanje, zaštita, prestanak), stvarne službenosti, hipoteka (ručna zaloga je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima)…….

Stvari
Opšti pojam:
Stvar (res) je deo materijalne prirode koji se nalazi u ljudskoj vlasti i na kojem postoji pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo. 8npr: sunce, vatduh, mora, jezera nisu stvar jer nisu u ljudskoj vlasti, ali mogu biti potčinjene ljudskoj vlasti te tada postaju stvar) dakle stvar su i prirodne stvari, odnosno energije u oliku elektriciteta, toplote , gasa.
Postavlja se pitanje da li je leš ili delovi ljudskog tela predstavljaju stvar: ne ali postaju stvar u građansko pravnom smislu ukoliko postoji punovažan pravni osnov za njihovo prisvajanje. Veštački delovi tela (proteze) jesu stvar u prometu dok su odvojeni, odnosno dok nisu spojeni sa telom, privremeno odvajanje ne čini od nje stvar u prometu.
Sastavni delovi stvari, prosta i složena stvar, pripadak stvari:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Stvarno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari