Odlomak

1. PRAVNE TEORIJE I SUDSKO PRAVO
U dosadašnjoj pravnoj nauci nema svestrane analize vrednosno –teleološke dimenzije sudskog prava. Teleloškim tumačenjem pravnih normi dolazimo do spoznaje njihovog smisla i cilja. Ovim tumačenjem dolazimo do saznanja šta se odredjenom pravnom normom želi zaštiti, i do saznanja suštine i smisla samog zakona. Iako u praksi susrećemo radove koji direktno ili indirektno obradjuju probleme sudskog prava , koji su razbacani po raznim granama prava, teško je izdvojiti i pravne teorije koje su usredsredjene na analizu sudskog prava, kao posebne discipline pravne nauke .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Sudsko organizaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese