Odlomak

Berza je organizovano tržište kapitala. To je mesto na kome se trguje,
ali sa standardizovanom robom i po unapred određenim uslovima.
Definicija berze sadrži tri osnovna elementa: mesto na kome se trguje,
predmet trgovanja i način trgovanja. Mesto trgovanja, razvijalo se od pijace,
do globalne elektronske mreže. Na samom početku berza se često
poistovećivala sa pijacom, a osnovno pravilo je glasilo: “uvek na istom
mestu i u isto vreme”. Razvoj kompjuterske tehnolorije uslovio je zamenu
navedenog pravila novim koje sledi berzansku trgovinu: “stalno i svuda”.
Berza pruža mogućnost organizovanog trgovanja, obezbeđuje kriterijume
ulaska i pravila trgovanja, sistem trgovanja, obavlja kontrolu poštovanja
pravila i ispunjavanja propisanih kriterijuma i o rezultatu trgovanja
obaveštava javnost. Danas, berza koristi kompjutere i elektronski sistem
komunikacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 78 stranica
  • Istrazivanje trzista Dr.Boris Siljkovic
  • Školska godina: Dr.Boris Siljkovic
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari