Odlomak

2. Ako se cene povecavaju za dva puta , a dohodak ostane nepromenjen:
budzetska linija ce se pomeriti paralelno ka koordinatnim pocetku

 

 

2. Ukoliko se sve cene udvostruce, a dohodak poraste tri puta, tada ce:
budzetska linija ostati nepromenjenog nagiba ali udaljenija od koordinatnog pocetka

 

 

2. Ako je dobro 1 na horizontalnoj a dobro 2 na vertikalnoj osi, tada porast cene dobra 1:
presecna tacka budzetske linije I horizontalne ose pomerice se ka koordinatnom pocetku

 

 

2. Ako postoje dva dobra I njihova cena poraste, tada budzetska linija mora postati:
bliza koordinatnom pocetku

 

 

2. Postoje dva dobra. Vi znate koliko dobra 1 potrosac moze da dobije ukoliko ceo dohodak potrosi na dobro 1. Ako vam je poznat odnos cena dva dobra, onda mozete nacrtati potrosacevu budzetsku liniju:
bez ikakvih dodatnih informacija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese