Odlomak

Pojam nejednakosti se prožima kroz čitavu istoriju ljudskog društva. Postoje brojne varijacije u vezi sa značenjem, a samim tim i sporovi, ali se suština bazira na solidarnosti, autonomiji, ljudskim pravima i dostojanstvu. Modeli invaliditeta proizilaze iz pretpostavki, vrijednosti, koncepata i praksi, odnosno izraz stavova koji vladaju u jednom društvu prema osobama sa invaliditetom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Teretni program -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Telekomunikacije
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari