Odlomak

У завршном раду је описана LMS Moodle платформа, њена историја, развој, изглед и функционисање. Рад се бави анализом и упоређивањем LMS Moodle система друге и треће генерације, њиховим сличностима и разликама. Представљен је процес креирања странице курса на Moodle Cloud платформи верзије 3.3. , његов развој и администрација. Као конкретан пример је коришћен курс под називом називом „Основи рачунарских мрежа“ који је развијен као студентски рад из предмета „Технологије за електронско учење“.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Telekomunikacije

Komentari