Odlomak

У општем смислу информациони систем представља скуп људи, материјалних средстава и поступака који за производњу и комуницирање информација за потребе неког система. Здравствена инфоматика је научна дисциплина која се бави теоријом и праксом информационих процеса у здравственој заштити, потом питањима обраде података и информација у систему здравствене заштите и свим импликацијама које ти процеси имају са теоријског, технолошког и апликативног аспекта на медицинску проблематику. Када је реч о дефиницији здравственог информационог система (ЗИС), треба рећи да Светска здравствена организација (СЗО) исти одређује као део општег информационог система и подразумева механизам за прикупљање, обраду, анализу и пријем информација потребних за организацију и спровођење здравствене заштите, али и за истраживања и организацију у здравству. Наравно, ово није једина дефиниција ЗИС-а. Следећа говори да је ЗИС организација људи, машина и метода које узајамно делују у циљу обезбеђења неопходних података и информација о здравственом стању становништва у сврху планирања и управљања у здравству. Основни циљ здравствено-информатичке делатности јесте организација, рационализација и функционисање здравствене службе на оптималан начин, односно побољшање квалитета медицинског рада као и обезбеђење тачне, потпуне и благовремене информације и смањење трошкова здравствене заштите. Треба рећи и да ЗИС не може сам за себе да постоји односно егзистира, већ служи као, такорећи, оруђе у свакодневном раду.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari