Odlomak

У данашњој настави се најчешће запоставља коришћење савремених техничких средстава због недовољне заинтересованости наставника. Како би се успешно спречило то стање није довољно променити и осавременити само садржаје учења. Једнако је важно унети промене наставних метода. Савременом образовању потребан је нови модел учења – активно учење, које се темељи на информатичким ресурсима стварног света. Данас се све више наглашава потреба за образовањем заснованим на методама које користе информационе и комуникационе технологије. Наставници данас требају да су стручно оспособљени и да се перманентно образују за коришћење савремених метода и технологија у образовању. Једнако је важно да наставници буду не само информатички него и информацијски писмени те да поседују знање о томе што је информацијска писменост и колико је њено значење за данашње образовање.

Познато је да се на факултетима не врши довољна припрема наставника за примену савремено образовне технологије тј. информатизацију наставе. У раду су анализиране образовне потребе учитеља и студената – будућих учитеља о области развоја компетенције за е – наставу. Компетенције за е – наставу већ постају део професионалних компетенција наставника у свим сегментима школског система. Полазећи од чињенице да је коришћење компјутера у наставном процесу реалност која се мора уважавати и којој се мора ићи у сусрет, аутори овог рада указују и на неке дидактичко – методичке аспекте и начине коришћења комјутера у наставном процесу. Дигитална писменост значи способност проналажења, анализе, евалуације, креирања и преношења информација у дигиталном формату. Појам се често поистовећује са појмом „дигитална компетенција“, а може се рећи да дигитална писменост представља скуп знања, вештина и понашања везаних за коришћење дигиталних уређаја као што су десктоп рачунари, лаптопови, паметни телефони и слични уређаји.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Komentari