Odlomak

Данас, када говоримо о моралу или образовању – често наилазимо на различита тумачења (било стручна или лаичка – у свакодневном животу) шта је морал, шта је морално понашање, шта је образовање, како појединци и како друштво у целини треба да функционише. Често се сусрећемо са изједначавањем морала, односно моралног понашања и религиозности, морала и традиције, као и многих других различитих погледа на морал. Такође, у свакодневном животу се често чују критике на рачун савременог друштва и понашања појединаца (посебно младих) које не воде рачуна о томе да се морал различито тумачи и доживљава у различитим историјским периодима, као и да се морал васпитава, те да образовање зависи од истог друштва у коме се појединац налази, од циљева, метода и средстава васпитања, од узора које појединци у друштву виде и евентуално усвајају, као и од активности самих појединаца.

Да бисмо могли да говоримо о моралном васпитању, морамо прво рећи шта је то васпитање. Образовање је сложен, сложен и дуготрајан процес изградње и формирања личности. Она је намерна, односно има за циљ постизање неког циља и идеала. Образовање подразумева укупност утицаја које друштво у целини, друштвене групе, институције, појединци – разним средствима, начинима и методама врше на различите садржаје, а све је то усмерено ка остварењу циља образовања. Ово је страна образовања која се тиче утицаја на појединца. Друга страна се састоји у стварању максималних и реалних могућности да се сваки појединац искаже као личност, да развије своје позитивне људске квалитете, да се формира као целовита личност која треба да постане креативна. Образовање постоји у свакој заједници и важан је део развоја и заједнице и појединца. Представља јединство општег, посебног и појединачног. Реализује се на основу и коришћењем одређених садржаја. Образовање је организована и планска људска делатност. Морално васпитање је једна од компоненти васпитања која је од великог значаја за изградњу и функционисање квалитетног друштва, развој појединаца, као и њихових међусобних односа. (Šmit, 1992).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Opsta psihologija /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Pedagogija, Psihologija
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Učiteljski fakultet u Prizrenu Leposaviću  

Više u Pedagogija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Komentari