Odlomak

Когнитивни развој обухвата дететово виђење света, па је директно условљен  капацитетом и начином функционисања мозга. При когнитивном развоју, нагласак је на три  развојна циља, циљ развоја способности учења и решавања проблема, циљ логичког размишљања  и закључивања и циљ когнитивног развоја, односно способности представљања и стварања  симболичког мишљења.[1]

Како не постоји само једна универзална педагошка теорија, нити модел учења,  јавила се потреба за различитим методама учења управо зато што људи уче на различите начине  приликом чега се јавља потреба за новим сазнањима и алтернативним „погледима на свет“.

Постоје бројне теорије које се на различите начине могу користити како би објасниле проблем учења, развоја и образовања, али ниједна од тих теорија не обухвата све аспекте учења. Људи су активни обрађивачи информација, али их свесно бирају из околине с обзиром на своје потребе и интересе, те тако конструишу знање. Зато би главна брига педагога била организација тог знања.


No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Komentari