Odlomak

Возило представља битан фактор који утиче на безбедност саобраћаја. Једна од карактеристика модерне индустрије је стално усавршавање механичке опреме возила. Возила постају све удобнија, пријатнија за вожњу, а и бржа, што значи и опаснија. Зато је и питање конструкције савремених возила у техничком погледу један од важних чинилаца од кога зависи већа безбедност на путевима. Том питању се посвећује посебна пажња, како у моторној индустрији тако и у одржавању и правилном коришћењу моторних возила. Њихова техничка исправност је сигурна гаранција да ће њихова појава у саобраћају представљати мању опасност него што је то случај с технички неисправним возилима. Статистички подаци о        броју узрочницима саобраћајних незгода показују да моторна возила веће снаге имају мањи број незгода, а овај број још је мањи када се ради о три године старим возилима, што значи о релативно новим возилима. Неповољан стандард становништва је узроковао немогућност куповине нових возила, тако да је дошло до повећања просечне старости возног парка, а на основу статистике можемо утврдити да је више од 90% старије од 10 година. То је прилично неповољно и лоше утиче на безбедност саобраћаја. Добро решење што се тога тиче би могло да се стимулише замена возила старих преко 15 година са неким новијим што би резултовало смањењем просечне старости возила. У нашој земљи, такође је присутно, и велико шаренило возила (више од 500 марки и типова), што довољно говори о слабостима возног парка, о могућој техничкој неисправности, као и опасностима које проистичу из овог шаренила.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА /
  • Školska godina: 2021
  • Maturski Radovi, Obrazovanje, Saobraćaj
  • Srbija,  Ćuprija,  --- Srbija | Ćuprija ---   ТЕХНИЧКА ШКОЛА Ћ у п р и ј а

Više u Maturski Radovi

Više u Obrazovanje

Više u Saobraćaj

Komentari