Odlomak

Priroda i društvo interdisciplinaran je nastavni predmet koji integrira znanstvene spoznaje prirodoslovnoga, društveno-humanističkoga i tehničko-informatičkoga područja“. Osvrćući se oko sebe možemo uočiti kako se događaju određene promjene u društvu i svijetu te toga postaju svjesni i sami učitelji koji žele napraviti pomake u nastavnom procesu u skladu sa suvremenim školama. Škole stavljaju naglasak na kvalitetu usvojenog znanja učenika/učenice, a ne na kvantitetu tj. količinu znanja. Savremenim školama je cilj pripremiti svakog učenika za cjeloživotno učenje. Zbog toga se mijenja uloga učiteljice/učitelja i učenika/učenice što je detaljnije objašnjeno u nastavku završnog rada. Promjena uloga zahtijeva promjenu nastavnih strategija učenja i poučavanja. Frontalna, predavačka nastava koja je zastupljena u tradicionalnim školama treba biti zamijenjena suvremenim metodama. U suvremene metode ubrajaju se učenje otkrivanjem, rješavanje problema – problemska nastava.

Nastava prirode i društva nastoji da učenike u ranom školskom uzrastu osposobi da razumiju međusobnu uslovljenost i povezanost procesa i odnosa u prirodi i u društvenoj zajednici kako bi postali njeni ravnopravni članovi. U tom smislu, učenike je važno motivisati da, u skladu sa svojim mogućnostima, aktivno učestvuju u životu i radu kolektiva i sredine, a to se najbolje postiže ako su u neposrednom dodiru sa proučavanim sadržajima. Vanučinička istraživačka nastava je jedan od vidova nastave kojom se učenici dovode u direktnu vezu sa proučavanim pojavama. Ona se zasniva na interdisciplinarnom pristupu nastavnim sadržajima omogućavajući da, kroz usmjerene aktivnosti u prirodnom i društvenom okruženju, učenici stiču znanja i iskustva na otvorenim prostorima.

Slika znači lik ili vizualni prikaz nečega ili nekoga . Potječe od latinskog imāgo , imagĭnis , što znači ‘portret’. U tom smislu to može biti slika, crtež, portret, fotografija ili video: “Ovo su slike mog vjenčanja.” Slika može tražiti samo predstavljaju realnost ili, bolje rečeno, imaju simboličku funkciju s određenim značajnim teret u njihovom kulturnom kontekstu. Ovo je slučaj sa slikama poput prometnih znakova, zastava ili znakova, povezanih s vizualnom komunikacijom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Razredna nastava /
  • Školska godina: 2021
  • Diplomski/master radovi, Pedagogija
  • Bosna i Hercegovina,  Mostar,  UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU - Nastavnički fakultet  

Više u Pedagogija

Komentari