Odlomak

Родитељи имају бројне циљеве, а може се рећи да је један од најважнијих то да се њихова деца осећају вољено и сигурно. Сваки одговорни родитељ жели да одгаја децу тако да она једног дана постану задовољни, здрави, срећни и одговорни људи. Међутим, родитељи нису једини који имају утицај на одгајање и васпитање детета. Околина у различитим периодима може имати различите утицаје на децу, њихов живот и њихово понашање.

Васпитање је процес планског и систематског усавршавања сензомоторних, интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и способности детета. Под васпитањем се подразумева све што људи предузимају са циљем формирања личности индивидуе. Као облик социјализације, оно је усмерено на уобличавање понашања у социјално пожељном смеру. Социјализација представља скуп разних утицаја на индивидуу који се односе на њено оспособљавање за живот у друштву. Ови утицаји у неким случајевима могу да буду ненамерни, спонтани па чак и негативни. Процес васпитања може бити индивидуални и групни.

Васпитање је одувек имало важну улогу у развоју друштва и развоју индивидуе, као и у развоју друштвеног живота и друштвених односа. Васпитање је старо колико и човек и друштво, као облик организовања људи кроз историју.

Постоје два основна облика васпитања:

  • примарно васпитање које се везује за породицу као примарну друштвену групу и постиже се кроз љубав и афективност
  • секундарно васпитање које се остварује кроз друге друштвене групе као што су школа, групе вршњака, различите друштвене организације и слично.
No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Komentari