Odlomak

Predškola je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Dio je odgojno-obrazovnog sustava namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. Ona je obavezna za svu djecu koja nisu obuhvaćena temeljnim vrtićkim programom. Odgajatelj omogućava razvoj ukupne zrelosti djeteta za uspješni polazak u prvi razred osnovne škole-usvajanje kulturno-higijenskih navika, shvaćanje prostornih odnosa i zapreminskih odnosa, sposobnost klasifikacije. Osnovni podaci o djetetu dogovaraju se incijalnim intervjuem kojeg provode članovi stručnog tima. Saradnja porodice i vrtića važan je preduslov optimalnog razvoja i vaspitanja djeteta u institucionalnom kontekstu. Profesionalna uloga odgajatelja i životna uloga roditelja su veoma slične. Kada dijete pođe u vrtić, vaspitači i roditelji postaju saradnici na zajedničkom zadatku njege, vaspitanja i obrazovanja djeteta. Zbog toga je važno da roditelji i odgajatelji u međusobnu saradnju ulažu mnogo povjerenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje ličnih i profesionalnih kompetencija, razmjenu informacija o djetetu, usklađivanje vaspitnih uticaja i zajedničko rješavanje problema u razvoju djeteta.

Predmet ovog istraživanja bio bi: Stavovi vaspitača o važnosti saradnje vrtića sa porodicom.

Intelektualna zrelost djeteta se odnosi na određeni nivo intelektualnih funkcija kao što su opažanje, govor, pamćenje, sposobnost djeteta da mašta, uviđanje odnosa između uzroka i posljedice, prebrojavanje konkretnih predmeta, shvatanje evidentinih zakonitosti između određenih pojava. Iako je poznato da primjenom novih predškolskih programa nisu postignuti očekivani dugoročni efekti, oni jesu dali određeni trajni doprinos kako nauci, tako i praksi predškolskog vaspitanja. Ovi eksperimentalni predškolski programi su podstakli brojna istraživanja stvarnog uticaja sredine, porodične i institucionalne, na razvoj i učenje male djece, čime se centar pažnje istraživača pomjera sa samih efekata (ima ih, nema, koliko su trajni i sl.) na obilježja institucionalnog konteksta koja dovode do različitih efekata. Tako dolazi do više pokušaja definisanja institucionalnog konteksta za odrastanje predškolskog djeteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Komentari