Odlomak

Termin inkluzija je ušao u širu upotrebu u našoj sredini pre nešto više od deset godina, da bi poslednjih par godina bio jedan od možda najčešće upotrebljavanih termina kada je reč o promenama u obrazovanju. Upotreba ovog termina je postala naročito učestala sa pojavom koncepta kvalitetnog obrazovanja za sve, pa je inkluzija donekle i poistovećena sa njim, jer inkluzivno obrazovanje znači mogućnost škole da obezbedi dobro obrazovanje svoj deci, bez obzira na njihove različitosti.

Inkluzivni pokret u svetu nastaje sredinom prošlog veka. Ključna ideja i usmerenje pokreta na afirmaciju, zastupanje i realizaciju prava na obrazovanje za sve, formulisana je još 1948. godine u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, a zatim i 1989. u Konvenciji o pravima deteta. Kasnije, ovaj okvir se razrađuje u drugim dokumentima Ujedinjenih nacija i nizu drugih međunarodnih dokumenata u kojima su formulisane strateške smernice i standardna pravila izjednačavanja položaja marginalizovanih i isključenih grupa, posebno u pogledu ostvarivanja prava na redovno obrazovanje.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese