Odlomak

MIŠLJENJA I STAVOVI U KOJI SE MOGU SRESTI U STRUČNOJ LITERATURIU poslednjih nekoliko godina pitanje stvarnih posledica upotrebe kompjutera ikorišćenja interneta od strane dece postalo je nova i vrlo dinamična oblastistraživanja. Sve više se piše o posledicama korišćenja ovih inovacija naintelektualni, emotivni i socijalni razvoj dece iadolescenata.Mišljenja koja se danasmogu sresti u stručnoj literaturi često su polarizovana. S jedne strane su oni kojismatraju da kompjuteri mogu da dovedu do značajnih uspeha u obrazovanju dece,da ih mogu naučiti da misle. Toj grupi pojedinaca koji sa optimizmom gledaju nakorišćenje kompjutera od strane dece i mladih pripadaju i zastupnici shvatanja dakompjuter predstavlja korisno sredstvo da se uspostavi komunikacija između mladihiz različitih kulturnih i jezičkih sredina. Nasuprot njima su oni koji iznose bojazan dakorišćenje kompjutera može dovesti do slabijeg ovladavanja osnovnim operacijama(čitanje, pisanje i računanje).Strahuje se i da dete koje suviše vremena provodi uz kompjuter može da postaneizolovano i uskraćenoza socijalne odnose koji su nužni za njegov ukupan razvoj.Podrobnija analiza ovih nadanja i strahovanja koja se može naći i u stručnoj literaturii u laičkoj javnosti data je u knjiziDete i kompjuterŽana Rečickog i Žan-LikaGirtnera, a može se sažeti kroz odgovore na devet pitanja.Ugrožava li upotreba kompjutera zdravlje dece?Kompjuteri ne predstavljaju neposrednu opasnost po zdravlje njihovih korisnika, pačak ni onih najmlađih. Strahovanja od gubljenja oštrine vida iliod zračenja ekrana pridugom korišćenju pokazala su se kao neosnovana. Neke manje rizike po zdravljekorisnika ne trebapotpuno zanemariti. Na primer, dugo i intenzivno korišćenjekompjutera može da dovede do premora očiju ili do mišićnog zamora i bolovauzglobovima.Može li se kompjuter smatrati drogom?Poput televizijskog programa ili detektivskog romana, kompjuter ima tu moć dazadrži pažnju korisnika često mnogo duže nego što bi ovaj to zaista želeo. To važiza odrasle, ali možda još više za decu. Zato se često dešava da deca ne mogu dadočekaju da se ponovo vrate kompjuteru

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Pedagogija -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Pedagogija
  • Bosna i Hercegovina,  Zenica,  UNIVERZITET U ZENICI - Pedagoški fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese