Odlomak

Treset predstavlja  odumrlu, nerazloženu ili polurazloženu biljnu supstancu koja se sastoji iz mahovina i trava, akumulirana pod anaerobnim uslovima. Treseti su vezani za tresave ili tresetišta, kisela vlažna staništa sa stalnim prisustvom vode. Stalni višak vode iz padavina ili podzemnih voda uslovljava manjak kiseonika što dovodi do nepotpunog razlaganja biljnog materijala, koji se taloži kao treset. Gomilanjem treseta, živo tresetište „raste“ tj. uzdiže se.

Treseti se javljaju skoro u svim zonama, izuzev  u izrazito sušnim i ledničkoj zoni. Glavne oblasti pojavljivanja treseta su severna Evropa i Amerika, Kanada, zapadni Sibir i amazonski basen. Računa se da ukupna površina tresava zauzima 4 miliona km2 što čini oko 3% površine zemljinog kopna.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari