Odlomak

UVOD

Skripta Trgovinski menadžment je namijenjena studentima Univerziteta za poslovne studije, kao dodatna literatura, uz osnovnu literaturu ,,Trgovinski menadžment,,, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Beograd, 2006. godine, a autor je prof. dr Stipe Lovreta. Skripta obrađuje osnovne elemente i sadržaj trgovinskog menadžmenata kao i najznačajnije međunarodne trgovinske institucije kao što su ,,Međunarodna trgovinska komora, Svjetska trgovinska organizacija, UNIDO, UNCTAD i slično.

 

 

1. Pojam i značaj trgovine i tržišta
Trgovina je privredna djelatnost koja ima za zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmjenu između proizvodnje i potrošnje. Funkcija trgovine u društvenoj podjeli rada je proces povezivanja proizvođača i potrošača, odnosno ponude i tražnje. Trgovina je uslovljena potrebama i njome se zadovoljavaju potrebe za različitim proizvodima. Osnovni zadatak trgovine je zadovoljenje čovjekovih raznih potreba. Teoriju o tome je razvio Abraham Maslow, još 1943. god. i objavio prvi put u članku ”Teorija ljudske motivacije” (A Theory of Human Motivation), 1943. godine.‘’Potreba je osjećaj nedostatka, neimanja nečeg ili nekog bitnog u životu čovjeka, što u njemu izaziva tenziju, pritisak, a pokreće čovjeka na akciju s ciljem uklanjanja nelagode izazvane pritiskom nedostatka.’’ Abraham MaslowPiramidalni prikaz Maslovljeve teorije hijerarhije ljudskih potreba, sa fiziološkim potrebama na njenom dnu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese