Odlomak

UVOD:
Tržište pretpostavlja sučeljavanje prodavca I kupca I obavljanje transakcija – razmene robe za novac ili robe za robu. Svako preduzeće se na tržištu javlja u dve uloge – jednom kao kupac,a drugi put kao prodavac.Interesi preduzeća su suprotni u ove dve uloge. Razlikujemo:

 •     Nabavno tržište
 •     Prodajno tržište

Osnovni elementi tržišta koji stoje u konstantnoj međuzavisnosti su:

 •     Kupci
 •     Prodavci
 •     Količina i cene dobara
 •     Ponašanje kupaca i prodavaca

Postoje različiti kriterijumi po kojima se diferenciraju razlicite vrste tržišta.Kao osnovna vrsta tržišta po osnovu kriterijuma predmeta razmene, mogu se izdvojiti:

 •     tržište roba i usluga
 •     tržište faktora proizvodnje
 •     finansijsko tržište

 

 

 
11.1. TRAŽNJA PREDUZEĆA ZA INPUTIMA NA KONKURENTNOM I MONOPOLSKOM TRŽIŠTU U KRATKOM ROKU
Cena inputa proizvodnje se formira kao i cena bilo koje druge robe, a od njihovih cena zavisi raspodela. Ovde je zastupljena teza granične produktivnosti inputa proizvodnje: zemlje, rada i kapitala. Kriva traznja za pojedinim inputima određena je njihovom graničnom proizvodnjom. Svaki input proizvodnje učestvuje u stvaranju bruto domaćeg proizvoda, pa svakom inputu pripada i odgovarajući dohodak: radu – najamnina, kapitalu – profit, a zemljištu – renta.

 • Granični proizvod rada x cena proizvoda = cena rada = nadnica (plata,zarada)
 • Granični proizvod zemljišta x cena proizvoda = cena zemljišta = renta
 • Granični proizvod kapitala x cena proizvoda = cena kapitala = profit

Angažovanje inputa u proizvodnji teče sve dotle dok je vrednost graničnog proizvoda svakog pojedinog inputa proizvodnje veća od njegovog graničnog troška, odnosno od cene određenog inputa proizvodnje. To znači da je: a) nadnica  = graničnom proizvodu rada, b) renta = graničnom proizvodu zemlje, i c) profit = graničnom proizvodu kapitala.
Tražnja za radom (kada je samo jedan input promenljiv). Pretpostavimo da je preduzeće zaposlilo određeni broj radnika, i želimo da saznamo da li je isplativo zaposliti još jednog radnika. To bi bilo profitabilno samo ako dodatni autput tog radnika bude veći od njegovog troška.Granični proizvod rada je promena ukupnog autputa, kada se angažuje dodatni radnik, a da se pri tome količina ostalih inputa ne menja.Dodatni prihod koji ostvaruje dodatna jedinica radne snage nayiva se vrednost dodatnog proizvoda rada. Vrednost marginalnog proizvoda rada je dodatni prihod ostvaren od prodaje autputa proizvedenog uz pomoć jedne dodatne jedinice rada.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese