Odlomak

Prihvati li se teza da u novim uslovima koji su nastupili nakon velikih promena dolazi do stvaranja novog svetskog poretka, očito je da u njemu jedno od značajnijih mesta mora imati i svetska organizacija “Ujedinjene nacije“. UN osnovane su nakon Drugog svetskog rata od strane savezničkih država, sila pobednica u ratu, i neutralnih država. Kasnije i države koje su u ratu bivale poražene, Nemačka, Japan i njihovi saveznici, stiču pravo na članstvo. Organizacija je osnovana na Konferenciji u San Francisku koja je održana od 25. aprila do 26. juna 1945. godine, na kojoj je učestvovalo pedeset država osnivača i koja je završena usvajanjem Povelje Ujedinjenih nacija i Statuta Međunarodnog suda. Uprkos neuspehu Društva naroda, najpre na polju međunarodne bezbednosti, četiri velike sile saveznice u Drugom svetskom ratu su u čl. 4 Moskovske deklaracije od 1. novembra 1943. godine istakle neophodnost ustanovljavanja opšte međunarodne organizacije radi održanja međunarodnog mira i bezbednosti, a koja će se zasnivati na suverenoj jednakosti svih miroljubivih država.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari