Odlomak

Tijesna i neraskidiva povezanost države i ekonomije nameće pitanje, kako u teoriji tako i u praksi, ne da li postoji uloga države u tržišnoj ekonomiji, već u kojoj mjeri država treba da se upliće u ekonomske tokove koji se odvijaju na tržištu? Još od antičkih vremena filozofi i mislioci su razmatrali ovo pitanje te su se stavovi razilazili od jedne krajnosti da državi treba dati potpune ovlasti pa do druge krajnosti da se država ne treba miješati u ekonomske tokove. Kao najprikladiniji činio bi se odgovor koji se nalazi negdje na sredini ove dvije krajnosti. Još od pojave ekonomije kao nauke, zaživjeli su ekstremno suprostavljeni stavovi od onih prema kojima je država ta koja treba imati apsolutni uticaj u ekonomskim tokovima do onih potpuno suprotnih prema kojima se država ne treba uopće uplitati u ekonomske procese. Međutim, prema dosadašnjem iskustvu, posebno u razvijenim tržišnim ekonomijama, jeste činjenica da tržište ne smije biti prepušteno samo sebi i da shodno tome država treba imati određenu kontrolu njegovog funkcioniranja.
Ovo je posebno važno i za postsocijalističke, tranzicijske zemlje kakva je Bosna i Hercegovina, a koje su se usljed novog društveno-ekonomskog konteksta preorijentisale sa centralističko-planskog privrednog sistema na slobodno-tržišni sistem kako bi se po uzoru na zemlje Europske Unije, izgrađivala nacionalnu ekonomiju u kojoj bi država postavila temelje i davale okvire po kojem će se voditi i djelovati privatna inicijativa. BiH kao složena država, sa političkim krizama i etničkim konfrontacijama, 24 godine od završetka rata, nije postigla one rezultate kakve je trebala, dok su Poljska, Češka, Slovačka, kao i Baltičke države, sa sličnim problemima, iako nisu imale krvave sukobe, daleko odmakle. Ekonomski pokazatelji to najbolje pokazuju, BiH pati od: visoke stope nezaposlenosti, manjka investicijskih ulaganja, odlaska mladog stanovništva iz zemlje, neadekvatnog poslovnog okruženja, zaduživanja vlada kod međunarodnih kreditora i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Ekonomija Doc. dr. Amina Nikolajev
  • Školska godina: Doc. dr. Amina Nikolajev
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari