Odlomak

Međunarodni Monetarni Fond (MMF) (na engleskom International Monetary Fund -IM F) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema, nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći. Međunarodni monetarni fond (MMF) je osnovan 22. jula 1944. godine s ciljem promovisanja međunarodne monetarne saradnje, sigurne razmjene i pouzdanih dogovora o razmjeni, te kako bi podsticao ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, i osigurao privremenu finansijsku pomoć zemljama kojima je potrebno olakšati izravnavanje platnih bilansa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari