studenti
Mesto za uspešne studente

Upravljanje prirodnim resursima, pitanja i odgovori za ispit

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. Šta su prirodni resursi?
To su prirodni izvor i prirodni potencijal jedne zemlje.
Def.: Prirodni potencijal su materijalna dobra prirode koje čoveku mogu biti od koristi.
Prirodna dobra koja se jos ne koriste predstavljaju rezerve.
Prirodna dobra koja se ne koriste su rezerve ili potencijalni resursi.
Resurs potiče od francuske reči reči ressource i znači izvor iz koga se dobijaju sirovine i energija za privredu.
Prirodni resursi sa njihovim rezervama i prirodnim uslovima čine prirodni potencijal.

2. Komponente prirode i najvažniji prirodni resursi
To su: rude, metali, nemetali, nafta, gas, šume, (zlato), (kvarcni pesak) energija sunca, energija vetra id r.

3. Šta su prirodni uslovi?
Komponente prirode koje imaju indirektnu vrednost, u smislu pogodnih uslova za razvoj nekih privrednih grana, svrstavamo u prirodne uslove.
Prorodni uslovi su reljef i klima
Reljef je skup morfoloških oblika na zemlji.
Klima – srednja vrednost osnovnih parametara (pritisak i temperature, vlažnost) u toku dužeg vremenskog perioda.

4. Klasifikacija resursa (podela) po pripadnosti zemljinim sferama
 Resursi atmosphere (kiša)
 Resurs litosfere (mineralne sirovine)
 Resursi hidrosfere (H2O)
 Resursi biosfere (flora, fauna)

5. Podela rasursa po nameni
 Resursi za rudarstvo i energiju (zlato i ugalj)
 Resursi za proizvodnju energije (voda i vetar)
 Resursi za poljoprivredu (zemlja)
 Resursi za turizam (lov, ribolov)

6. Podela resursa po vremenu trajanja
 Obnovljive (zemljište, voda, flora i fauna, i neki nemetali kao šljunak i pesak i morske soli) i
 Neobnovljive (mineralne sirovine.). Obnovljive treba maksimalno trošiti a neobnovljive štedeti.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.