Odlomak

ZAKONODAVNA VLAST NA NIVOU DRŽAVE

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA – izražava principe narodne suverenosti, ravnopravnosti 3 konstitutivna naroda i složenu državnu strukturu. To je predstavničko tijelo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti na nivou države.
Ovlaštenja i nadležnosti

  •  ustavotvorna nadležnost-može mijenjati i dopunjavati Ustav BiH, ako predložene izmjene se usvoje u istovjetnom tekstu u oba Doma, s tim da u Predstavničkom domu za izmjene glasaju najmanje 2/3 poslanika i ako se u Domu naroda postigne konsenzus, tj. glasa većina članova sve 3 delegacije konstitutivnih naroda.
  •  zakonodavna nadležnost-donosi zakone potrebne za provođenje odluka Predsjedništva BiH ili za vršenje funkcija skupštine. Načelno svako može dati inicijativu za donošenje određenog zakona, ali takvom inicijativom se ne pokreće zakonodavni postupak. Poslovnicima oba Doma određeni su ovlašteni predlagači za donošenje zakona, pa kad oni bilo kojem Domu podnesu taj prijedlog pokreće se zakonodavni postupak (svaki poslanik u Prestavničkom domu i svaki delegat u Domu naroda; svaki član Predsjedništva BiH; svaki član Vijeća ministara; radno tijelo (odbor ili komisija) bilo kojeg Doma).
  •  budžetska nadležnost-usvaja budžet i završni račun institucija i međunarodnih obaveza BiH. Ovim aktom utvrđuju se izvori i visina sredstava potrebnih za rad institucija BiH i za izvršavanje finansijskih obaveza BiH po osnovu zaduživanja u inostranstvu i sl. Nacrt budžeta utvrđuje Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH utvrđuje prijedlog, a PS daje konačnu odluku.
  •  učešće u vođenju vanjske politike-iako po Ustavu Predsjedništvo BiH vodi vanjsku politiku, PS daje saglasnost na zaključivanje međunarodnih ugovora, jer bez te saglasnosti Predsjedništvo BiH ne može ratifikovati te ugovore.
  •  nadzor nad radom Vijeća ministara i organa državne uprave-Vijeće ministara je organ koji je politički odgovoran za provođenje odluka svij institucija BiH, pa je stoga dužno podnositi izvještaj PS najmanje jednom godišnje, što uključuje i izvještaj o rashodima BiH.
  •  Predstavnički dom PS odobrava imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara-PS Vijeću ministara može izglasati nepovjerenje, a Vijeće je dužno da podnese ostavku. PS imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara na prijedlog Predsjedništva, a također PS odobrava dužnost ministara.
  •  ostale nadležnosti-PS utvrđuje politiku, donosi propise i prati njihovo izvršavanje ne samo u pitanjima navedenih u nadležnostima institucija BiH, nego i dodatnih nadležnosti. Biraju predsjedavajućeg i potpredsjedavajućeg domova, biraju članove svojih odbora, komisija i dr. radnih tijela.

 

 

SKUPŠTINA JE DVODOMNA I ČINE JE:

DOM NARODA (15 DELEGATA)-5 delegata Bošnjaka biraju delegati Bošnjaci u Domu naroda Parlamenta FBiH, 5 dlegata Hrvata biraju delegati Hrvati u Domu naroda Parlamenta FBiH, a 5 delegata Srba bira Narodna skupština RS-a. Na ovakav način narušeno je predstavljanje interesa ukupnog nacionalnog korpusa svakog od konstitutivnih naroda. Tako u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu predstavljeni nacionalni interesi Srba iz FBiH, ali ni Bošnjaka i Hrvata iz RS. U ovom Domu uopšte nisu predstavljeni ni interesi pripadnika ostalih naroda. Delegati se biraju na mandat od 4 godine.
PREDSTAVNIČKI DOM (42 POSLANIKA)-biraju se neposredno na izborima voljom građana. U ovom Domu izraženo je političko raspoloženje. Ustav BiH izbor poslanika i u ovaj Dom veže za entitetsku pripadnost (2/3 iz Federacije i 1/3 iz RS-a). Poslanici se biraju na mandat od 4 godine.
U PROCESU ODLUČIVANJA PRIMJENJENA SU TRI RAZLIČITA SISTEMA GLASANJA:
1.odlučivanje prostom većinom-primjenjuje se u svakom Domu prilikom usvajanja Poslovnika o radu i prilikom izbora predsjedavajućeg i dvojice potpredsjedavajućih (Srbin,Hrvat i Bošnjak), a međusobno se smjenjuju svakih 8 mjeseci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari