Odlomak

Pandemija izazvana koronavirusom je osim uticaja na živote i zdravlje ljudi i zdravstvene sisteme svih zemalja u svetu, imla uticaj i na sve aspekte poslovnih aktivnosti, posebno u turizmu, gde su zabeleženi ogromni gubici.
Jedna od retkih oblasti koja je u pojedinim svojim segmentima čak zabeležila i rast u toku ove globalne krize je elektronska trgovina, čiji su proizvodi i usluge dostupni milijardama ljudi iz sigurnosti njihovih domova. Stoga će predmet istraživanja ovog master rada biti ispitivanje uticaja tekuće COVID-19 krize pre svega na tradicionalnu i elektronsku maloprodaju.
Osnovni ciljevi rada su utvrditi na koji način i u kojoj meri je COVID-19 kriza uticala na poslovanje i prihode preduzeća u oblasti tradicionalne i elektronske maloprodaje, koji su najveći izazovi i problemi sa kojima se oni suočavaju, kao i da li će ova kriza ostaviti dugoročne posledice na ova dva oblika trgovine, u svetu i u Republici Srbiji.
Rad će biti fokusiran na sledeća istraživačka pitanja:
IP1: Da li je aktuelna COVIDđ19 kriza dovela do značajnijeg pada u tradicionalnoj maloprodaji?
IP2: Da li je aktuelna COVIDđ19 kriza dovela do značajnijeg rasta u elektronskoj maloprodaji?
IP3: Koje su dugoročne posledice COVIDđ19 krize na maloprodaju u svetu i Republici Srbiji?
Analiza kako aktuelna kriza utiče na maloprodaju u svetu i Republici Srbiji će biti izvršena korišćenjem naučne literature, publikacija i naučnih radova. Takođe, biće korišćeni i najnoviji statistički podaci o prometu i prihodima u maloprodaji, kao i specijalizovani izveštaji relevantnih naučnih i stručnih institucija o efektima tekuće krize na poslovanje i privredu. Na osnovu sprovedene analize, metodom sinteze, biće izvedeni zaključci o obimu ovog uticaja kao i utvrđene dugoročne posledice COVID-19 krize na maloprodaju u svetu i Republici Srbiji.
S obzirom na još uvek nedovoljno poznate načine prenosa korona virusa, straha ljudi i restriktivnih mera pojedinih država (zatvaranje tržnih centara), mnogi trgovinski lanci su pogođeni aktuelnom krizom. Očekuje se da će istraživanje pokazati da tekuća COVIDđ19 kriza ima negativne posledice na poslovanje tradicionalnih maloprodajnih preduzeća, što kroz direktno smanjenje prihoda od prodaje, što kroz povećane izdatke za neophodne više nivoe bezbednosti i higijene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese