Odlomak

Inflacija je opšti rast cena, tako da ako pominjamo inflaciju pričamo o njemu kao da je jedna negativna pojava u društvu, u privrednim kretanjima tog društva, koja se kao takva uvek negativno odražava na ponudu i potražnju. Tako da ako porastu potrošačke cene, na primer, cena hrane, odeće, saobraćajne ili medicinske usluge itd, u tom slučaju pričamo o inflaciji. Sam rast cena ne bi bila negativna pojava u slučaju ako i nadnice rastu u istom procentu. Tako da, ako cene rastu 10% i naša primanja rastu 10%, onda taj rast cena ne bi trebalo da bude zabrinjavajući. Međutim u realnom životu to često nije slučaj. Cene obično rastu brže nego što rastu plate i to je razlog zbog čega je inflacija jedna negativna pojava u društvu. „Inflacija se danas tretira kao poremećaj ukupnog ekonomskog sistema.“

Suprotno od inflacije stoji deflacija, koja se objašnjava činjenicom da predstavlja porast vrednosti novčane jedinice. Smanjenjem novčanih sredstava u opticaju sa namernom izazivanja povišene kupovine moći novca i sniženja cena. Dakle, radi se o drugom obliku monetarne neravnoteže ali pošto sad nije predmet razmatranja, samo smo spomenuli kao činjenicu da inflacija nije jedini oblik monetarne neravnoteže koji se može pojaviti u društveno- političkoj zajednici.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese