Odlomak

Snažan razvoj Interneta i računarskih tehnologija je imao uticaja na skoro sve aspekte savremenog življenja i poslovanja. Rapidan porast broja korisnika Interneta će se i dalje nastaviti sa najvišim indeksom porasta u manje razvijenim zemljama, tako da se može očekivati da u narednih tri do četiri godine broj korisnika preći 2 milijarde. Razvoj računarskih tehnologija se do sada kretao u smjeru kreiranja inteligentnih računara i za očekivati je da će se taj trend još intenzivnije nastaviti. Istovremeno telekomunikacijska infrastuktura se razvijala u smjeru povećanja brzine prenosa podataka. Ovakvi trendovi će uticati i na sve veću upotrebu Interneta i računarskih tehnologija u savremenom poslovanju. Već sada pojedini autori savremeno društvo nazivaju umreženim društvom sutrašnjice. U budućnosti će sve veći broj pojedinaca, poslovnih subjekata, usluga i informacionih resursa biti umreženo, što će imati značajan uticaj na buduća ekonomska kretanja .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Elektronsko poslovanje Prof. Maja Andjelković
  • Školska godina: Prof. Maja Andjelković
  • Seminarski radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari