Odlomak

Ekonomija prvo nastoji obijasniti svet oko nas i zatim nam pomoći da zasnujemo – projektujemo ekonomsku politiku, sadržanu na zdravim ekonomskim načelima, koja može povećati životni standard ljudi kako kod kuća tako i u inostranstvu.
Iz ovako kratke suštine šta je ekonomija, možemo samo pobrojati neke glavne “ciljeve” ekonomije:
-Proučava kako se u ekonomiji određuju cene rada, kapitala i zemlje i kako se te cene upotrebljavaju da bi se uporedila ta sredstva,
-Istražuje ponašanje finansijskih tržišta i analizira kako ona raspoređuju kapital na ostatak ekonomije
-Analizira posledice državnog regulisanja na efikasnost tržišta, odnosno
ekonomija proizvodi efikasno kad ne može proizvesti više jednog dobra bez da proizvede manje nečeg drugog!
-Istražuje uticaj državne potrošnje, poreza i budžetskih deficita na rast,
Ovo je jedan obilan popis koji se višestruko može proširiti.

ŠTA JE EKONOMIJA?
EKONOMIJA je nauka koja se bavi proučavanjem ljudskih potreba i želja, njihovim koordiniranjem, mehanizmom donošenja odluka, društvenim običajima, te političkim odnosima u društvu.
Odnosno, Ekonomija se najopštije definiše kao ljudska aktivnost kod koje se javlja problem efikasne uoptrebe ograničenih resursa za raspodelu istih različitim ljudima.

Cilj ekonomije je da se postigne maksimalna efektivnost (kad je primarno da se korišćenjem raspolživih resursa ostvari najveći mogući stepen realizacije odabranih ciljeva), ili minimalizacija troškova (kad je primarno da se uz minimalne troškove ostvare izabrani ciljevi).
Ekonomiju kao nauku i klasičnu ekonomsku školu utemeljio je Adam Smit (1723-1790) svojim najčuvenijim delom Istraživanja o prirodi i uzrocima bogatstva naroda, štampanim 1776. Godine

Postoje tri ključna i uvek aktuelna ekonomska pitanja
koja dobra proizvoditi,
kako ta dobra proizvoditi i za
koga proizvoditi (Samjuelson), skraćeno – šta, kako i za koga?
Prvi odgovor je izbor vrste i količine roba koje donose najveće profite (šta),
drugi kombinacija sredstava i najevtinije tehnika proizvodnje (kako) i
treći raspodela društvenog proizvoda različitim domaćinstvima, odnosno pojedincima (za koga).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese