Odlomak

Osnovu modernih shvatanja elektrotehnike postavlja veliki engleski fizičar M. Faradej.On otkriva zakon elektromagnetne indukcije (1831), uvodi pojam fizičkog elektromagnetnog polja, otkriva zakone elektrolize, dijamagnetizam i paramagnetizam.

Engleski fizičar Dz. Maksvel 1864.godine, na osnovu Faradejevih shvatanja, razrađuje opštu teoriju elektromagnetskih pojava, uvodeći pojam elektromagnetnih talasa i objašnjavajući njime i samu prirodu svetlosti. Maksvelova teorija je potvrđena 1887.godine kada nemački fizičar H. Herc, eksperimentišući saoscilatornim kolima, otkriva elektromagnetne talase.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Elektrotehnika sa osnovama elektronike -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Elektrotehnika
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Elektrotehnički fakultet  

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese