Odlomak

Carine i carinski sistem su od ogromnog značaja za razvoj i zaštitu privrede jedne zemlje. Bez savremenih carina i carinskog sistema ne može se ostvariti ni privredni razvoj zemlje niti njeno ukljičivanje u međunarodne privredne tokove. Carina spada u grupu spoljnotrgovinskih instrumenata i kao takva značajno utiče na tokove međunarodne razmene dobara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari