studenti
Mesto za uspešne studente

Vazdušna strujanja i zagađenje vazduha

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Uvod

Hiljadama godina su se čovek i priroda skladno razvijali i napredovali. Priroda je pomagala čoveku da opstane, nudila mu svoje bogatstvo i bila nesebična prema njemu. Ravnoteža je postojala vekovima. U njegovoj skorijoj istoriji, zahvaljujući velikom napredku nauke i tehnike, u trci za napredkom i zaradom, čovek je zaboravio na prirodu. Ona nas poslednjih godina i sama opominje.
Atmosfera je smeša gasova i čestičnih materija koji se nalaze u kontinualnom kretanju oko Zemljine površine. Smeša gasovitih i čestičnih materija nastala je tokom dugog perioda formiranja atmosfere kroz  različite biološke, geološke i atmosferske procese. Na početku razvoja civilizacije antropogeni uticaj na atmosferu je bio neznatan. Sa porastom broja ljudske populacije, povećanom upotrebom prirodnih resursa i sve većim tehnološkim razvojem, uticaj ljudi na atmosferu je značajan i kontinulan.
Nečistoća u vazduhu je bilo koja  supstanca  koja se prenosi ili reaguje sa komponentama cistog vazduha. Za nečistoću u vazduhu su uobičajeni nazivi: zagađenje i polutant (od engleske reči pollutant – stvar koja zagađuje). Zagađeni  vazduh utiče na različite načine na zdravlje ljudi i čitav ekosistem. Atmosfera služi i kao sredstvo transporta zagađujućih materija do udaljenih lokacija i kao sredstvo zagađenja kopna i vode. Prijemnici zagađenja mogu da budu ljudi, biljke, životinje ali i materijali, građevine, kulturni spomenici, koji zbog povećanog zagađenja vazduha bivaju oštećeni. Nivo koncentracije zagađujućih materija utvrđuje se merenjem.
Cilj kontrole kvaliteta vazduha je zaštita zdravlja ljudi, odnosno, utvrđivanje izvora zagađenja, utvrđivanje stepena zagađenja, utvrđivanje kretanja zagađenosti vazduha u toku godine, procena opterećenosti pojedinih lokacija, utvrđivanje kritičnih situacija u cilju upozorenja javnosti, utvrđivanje mera zaštite.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.