studenti
Mesto za uspešne studente

Biologija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

1. Biološka disciplina koja se bavi proučavanjem organizacije ćelije se naziva:
a) histologija
b) genetika
c) citologija
d) ornitologija

2. Za žive sisteme možemo da kažemo da su:
a) dinamički i zatvoreni
b) u materijalnoj i energetskoj izolaciji od sredine u kojoj žive
c) statični i stabilni
d) dinamički, stabilni i otvoreni

3. Ćelije stalno razmjenjuju materije i energiju sa sredinom u kojoj žive jer:
1. unose kiseonik a) 1. 2. 3.
2. unose hranljive materije b) 2. 3. 4.
3. oslobađaju energiju c) 1. 3. 4.
4. jedan dio svojih produkata luče van ćelije d) 1. 2. 4.
e) 1. 2. 3. 4.

4. Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica žive materije je:
a) ćelija
b) tkivo
c) jedinka
d) populacija

5. Pojam ćelijske populacije podrazumjeva:
a) isključivo tjelesne (somatske) ćelije jednog organizma
b) ćelije različitih morfoloških i funkcionalnih karakteristika
c) ćelije istih ili sličnih morfoloških i funkcionalnih karakteristika
d) samo polne (gametske) ćelije jednog organizma

6. Koji od navedenih elemenata ima veliki značaj u izgradnji nukleinskih kiselina:
a) sumpor
b) kalcijum
c) azot
d) kalijum

7. Koji od navedenih elemenata ulazi u sastav organskih molekula bogatih energijom:
a) magnezijum
b) fosfor
c) sumpor
d) mangan

8. Element sumpor:
a) ulazi u sastav nukleinskih kiselina
b) predstavlja glavni sastojak hemoglobina
c) je važan sastojak nekih amino kiselina
d) ulazi u sastav hlorofila

9. Važan sastojak hemoglobina je:
a) magnezijum
b) kalijum
c) kalcijum
d) gvožđe

10. Podjela elemenata koji su prisutni u ćelijama na mikroelemente i makroelemente je izvršena prema:
a) veličini njihovih atoma
b) njihovom značaju za ćeliju i organizam
c) načinu njihovog transporta kroz membranu
d) količini tih elemenata

11. Koji od navedenih elemenata ima poseban značaj za živi svijet i njegov nastanak:
a) ugljenik
b) kiseonik
c) vodonik
d) azot

12. Zaokružite tačnu rečenicu:
a) Voda je univerzalni rastvarač mnogih organskih i neorganskih supstanci.
b) Metabolički aktivnije ćelije sadrže manju količinu vode.
c) Količina vode u ćelijama se tokom starenja ne mijenja.
d) Sve ćelije i tkiva jednog organizma imaju jednaku količinu vode.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.