Odlomak

Експлозивне материје су једињења или смеше која деловањем спољашњег импулса у виду топлоте, удара, трења и сл. могу у веома кратком временском периоду да изазову екстремно брзу хемијску реакцију. Ова реакција је праћена ослобађањем велике количине топлоте и гасова под притиском већим од притиска околине. Због тога се гасови брзо шире, при чему се део енергије претвара у рад, што резултира рушењем и разарањем. Експлозија је процес веома брзог стварања топлотне и механичке енергије, праћен појавом гасова под високим притиском.

Експлозивне материје су чврсте, течне или желатинозне смеше или једињења које се производе за разорне, рушилачке, војне или привредне сврхе, односно ради контролисаног изазивања и коришћења феномена сагоревања, дефлаграције или детонације. Рекције којима подлежу експлозивне материје се могу иницирати механичким путем (удар, трење), дејством топлоте (искра, пламен, усијани предмети), електричном струјом или детонацијом експлозива.

Под појмом експлозивни процес подразумевамо брз процес прелаза потенцијалне енергије физичког, хемијског или нуклеарног енергетског система преко кинетичке енергије елементарних честица у механички рад уз још неке друге пратеће појаве. Зато експлозије могу бити физичке, хемијске и нуклеарне. Код хемијских експлозивних материја имамо два процеса – сагоревање и експлозију.

Хемијска експлозија карактерише се:

Егзотермношћу хемијских реакција; савремене експлозивне материје, оне које се највише користе у пракси, имају топлоту експлозије од 3500 до 7500 кЈ/кг.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese