Odlomak

Област јавне безебедности спада у област унутрашњих послова и може се дефинисати као посебну област друштвених односа уређену законима и обезбеђену извршавањем закона са циљем ефикасног остваривања безбедности свих који бораве на одређеној територији. Ако јавну безбедност сматрамо стањем које омогућава ефективну заштићеност људи од опасности, неопходно је да узмемо у обзир да се то стање одржава и (евентуално) унапређује обављањем послова полиције јавне безбедности на заштити безбедности људи.

Јавна безбедност у систематском смислу обухвата њено окружење (узрочнопоследичн релације са другим системима), функцију (циљеве, послове, задатке и тд.) и структуре (људе, средства, њихову међусобну повезаност и тд.). То значи да се јавна безбедност може схватити као стање (са аспекта окружења), скуп најразличитијих послова који се обављају с истим циљем. На још нижем нивоу општости, у елементе јавне безбедности који се налазе у односу међусобне условљености и зависности убрајамо: циљеве, кадрове, материјално-техничка средства, унутрашњу структуру, као и правни статус.

Јавни ред и мир је уобичајен назив за одређени систем понашања и друштвене дисциплине у јавном саобраћају и односима заснован на нормативним стандардима и вредностима поступања и опхођења, којима се штити нормалан живот, рад, мир и слична права и слободе грађана, а преко тога нормално и усклађено развијање јавног живота и саобраћаја међу људима. Може се рећи да јавни ред и мир спада у недовољно одређене појмове, још чешће, појмове под којима различити практичари и писци подразумјевају различите садржаје. Ипак, дуго је у европској стручној литературе  било владајуће, а и сад је присутно, схватање да је јавни ред посебно заштитно добро, различито од јавне безбједности. Законом о јавном реду и миру Републике Србије јавни ред и мир је дефинисан као усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и деловањем органа и организација у јавном животу ради обезбеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну и имовинску сигурност, мир и спокојство, приватни живот, слободу кретања, очување јавног реда и мира и људског достојанстваи права малолетника на заштиту.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Osnovi bezbednosti /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Jedan komentar na “Poslovi održavanja javnog reda i mira, javna bezbednost”

Овај рад нема везе са насловом!

Komentari