Odlomak

Pravila ratovanja su deo međunarodnog humanitarnog prava koja su uspostavljena kako bi se regulisalo ponašanje sukobljenih strana tokom oružanih sukoba. Ova pravila imaju za cilj da zaštite život i dostojanstvo civila, ranjenika i zarobljenika, kao i da se smanji humanitarni i ekonomski teret sukoba. Međunarodno humanitarno pravo, koje se nekad naziva i ratno pravo, predstavlja deo međunarodnog prava koji se odnosi na situacije u kojima dolazi do oružanog sukoba i uspostavlja pravila koja moraju da se poštuju u takvim okolnostima.

S obzirom na to da rat i mir predstavljaju suprotnosti, nije iznenađujuće da strategije mira pokušavaju uticati na ovu vezu. Dva glavna pristupa tome su kroz međunarodno pravo i internacionalne organizacije. Međunarodno pravo se od svojih početaka u 17. veku, kada je objavljen „Tri knjige o pravu rata i mira“ autora Huga Grotiusa, shvatalo kao pravo koje treba da doprinese uspostavljanju mira. Tokom razvoja, ovo pravo se sve više orijentisalo ka mirovnim ciljevima, te danas pokušava uticati na dinamiku rata i mira sa ciljem da norme budu prihvaćene i primenjene. Teorijski je lako utvrditi povezanost između međunarodnog prava i mira. Odluka suda predstavlja najviši i najmirniji oblik rešavanja konflikta, jer objedinjuje nenasilje i pravdu. Stoga, međunarodno pravo upravlja drugom stranom (suprotnom od rata) u cilju rešavanja sukoba. Od početka postojanja društva, ratovi, ratna razaranja i ratni zločini su bili prisutni. Nažalost, oni traju i danas. Ipak, ne bi bilo ispravno zaključiti da su ratovi prirodni, sociološki i društveni fenomeni.

Istorija pravila ratovanja seže daleko unazad, a najraniji primeri mogu se naći u antičkom Rimu i Grčkoj. Međutim, moderni oblik pravila ratovanja počeo je da se razvija tokom 19. veka, kada su nastali prvi pokušaji da se ograniče razmere ratovanja i ublaže patnje osoba koje ne učestvuju u borbama. Međunarodno humanitarno pravo je doživelo značajnu prekretnicu sa usvajanjem Prve ženevske konvencije 1864. godine, kojom su postavljena osnovna pravila o zaštiti ranjenika i bolesnika u ratu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Komentari