Odlomak

Ova knjiga definiše ulogu i obim strukturiranih analitičkih tehnika kao posebne analitička metodologija koja obezbeđuje korak po korak proces za bavljenje vrste nepotpunih, dvosmislenih, a ponekad i varljivih informacija sa kojima analitičari moraju da rade. Strukturisana analiza je mehanizam kojim unutrašnje mišljenje procesi se eksternalizuju na sistematičan i transparentan način tako da mogu biti deljeni, nadograđeni i lako kritikovani od strane drugih. Svaka tehnika ostavlja trag koji drugi analitičari i menadžeri mogu pratiti da vide osnovu za analitičko prosuđivanje. Ove tehnike koriste pojedinačni analitičari, ali se možda najbolje koriste u a saradnički tim ili grupni napor u kome svaki korak analitičkog procesa izlaže učesnike različitim ili konfliktnim perspektivama. Ova transparentnost pomaže da se osigura da se razlike u mišljenju među analitičarima čuju i ozbiljno razmatra rano u analitičkom procesu. Analitičari nam kažu da je ovo jedan od najvećih vredne prednosti bilo koje strukturirane tehnike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Bezbednosna analitika /
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za ekonomiju i političke nauke  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Komentari