Odlomak

Zbog sve veće konkurentnosti 4G tehnologije, potrebe korisnika za sve većim brzinama podataka i potrebe za proširenjem mreže, već postojeći standardi četvrte generacije traže evolutivni put ka 5G tehnologijama koje će korisnicima dati daleko veće mogućnosti. Razvoj dugotrajne evolucije (Long Term Evolution – LTE) bio je prvi korak u pravcu tehnologija pete generacije.
Potreba za bežičnom komunikacijom između 2020. i 2030. godine biće toliko velika da će biti potrebno osmisliti koncept za drastično povećanje kapaciteta prenosa signala. S obzirom da 99,4% fizičkih objekata koji će jednog dana biti deo koncepta Internet svega (Internet of Everything – IoE) trenutno nije povezan ni u jednom smislu, potražnja će daleko nadmašiti postojeći kapacitet trenutno najnaprednije komercijalne mreže četvrte generacije. Iz tog razloga, postoji potreba za razvojem i prelaskom na novu generaciju mobilnih mreža koja će se moći nositi sa budućom potražnjom korisnika i sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari