Odlomak

Posmatranje usluga u kontekstu marketinga i ukupne ekonomske aktivnosti neodvojivo je od samog potrošača, odnosno korisnika određene usluge. Postoji dosta definicija i one se razlikuju u meri u kojoj na različite načine autori posmatraju značaj i ulogu usluga u ekonomiji uopšte ali i posmatrano sa aspekta učesnika u tržišnoj utakmici.  Pokušaji da se opiše i definiše usluga, i da se shvati priroda, od strane stručnjaka i naučnika, stari su više od dva veka. Baveći se problematikom stvaranja i posedovanja bogatstva, ekonomisti iz klasične škole, a pre svih Adam Smit, pokušsali su da shvate i značenje i ulogu usluga u stvaranju bogatstva. U čuvenoj knjizi ’’Bogatstvo naroda’’, Adam Smit govori o produktivnom i neproduktivnom radu, pri čemu je ovaj drugi zaslužan za stvaranje usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari