Odlomak

ALKANI
■ Zasićeni (aciklični) ugljovodonici ili parafini –
neaktivni (nedovoljno afiniteta, lat. parum affinis).
■ Pokazuju slabu reaktivnost.
■ Nemaju funkcionalnu grupu!
■ Svi C-atomi su sp3 hibridizovani.
■ Opšta (molekulska) formula: CnH2n+2.
■ U homologom nizu alkana svaki sledeći član se
razlikuje od prethodnog za jednu CH2-grupu
(metilenska grupa).
■ Vrste C-atoma:
• primarni (1°) – vezan za samo još jedan C,
• sekundarni (2°) – vezan za dva druga C,
• tercijarni (3°) – vezan za tri druga C,
• kvaternerni – vezan za četiri C-atoma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Organska Hemija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Hemija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Tehnolosko-metalurski fakultet   Beograd

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari