Odlomak

Арсен, природни елемент који се налази у Земљиној кори, привукао је значајну пажњу због своје сложене улоге у животној средини, индустрији и јавном здрављу. Хемијски, арсен је означен симболом Аs и држи атомски број 33 у периодној табели. Спада у групу металоида, који деле својства и метала и неметала. Ова двострука природа доприноси његовим различитим применама, али и његовој потенцијалној токсичности. У природи, арсен се обично налази у свом неорганском облику, у комбинацији са кисеоником, хлором и сумпором, али је такође присутан у органским једињењима када се комбинује са угљеником и водоником. Један од најзначајнијих аспеката арсена су његова различита оксидациона стања, која утичу на његову токсичност и понашање у животној средини. Два најчешћа облика су арсенит () и арсенат (). Арсенит, токсичнији од ова два, преовлађује у редукционим условима, обично се налази у подземним водама, док се арсенат, који је мање токсичан, али ипак штетан, често налази у оксидирајућим срединама као што су површинске воде. Ови облици могу да се мењају у различитим условима животне средине, утичући на начин на који се арсен мобилише и комуницира са живим организмима. Природна појава арсена у животној средини резултат је и геолошких и биолошких процеса. Обично се налази у минералима као што су арсенопирит, реалгар и орпимент. Геолошке активности као што су вулканске ерупције и eрозија стена ослобађају арсен у животну средину. Поред тога, одређени микроорганизми могу утицати на покретљивост и токсичност арсена кроз биохемијске реакције које мењају његово оксидационо стање. На овај природни циклус арсена значајно су утицале људске активности, што је довело до повећаног нивоа изложености.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Toksikoloska hemija /
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Hemija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Hemijski fakultet  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Komentari