Odlomak

Uticaj temperature na brzinu reakcije se može ocijeniti na osnovu vrijednosti konstanti brzine reakcije određenih na razičitim temp. taj uticaj je obično znatan i konstanta brzine reakcije raste gotovo kod svih reakcija sa povećanjem temp. Povećanje temp. za 10°C konstanta brzine reakcije se u praviu poveća 2-4 puta,što zavisi od karaktera tvari koje reaguju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Fizikalna hemija II -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Hemija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Prirodno matematički fakultet  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari