Odlomak

Липиди су разноврсна група органских једињења, које карактерише њихова нерастворљивост у води и растворљивост у неполарним растварачима као што су етар и хлороформ. Структурно, они се претежно састоје од угљеника (C), водоника (H) и кисеоника (О), мада неки садрже и фосфор (P), азот (N) и сумпор (S). За разлику од угљених хидрата, који имају фиксни однос угљеника, водоника и кисеоника, липиди имају много мањи удео воде. Ова класа биомолекула је кључна за различите биолошке функције и саставни је део ћелија у свим живим организмима. Липиди показују изузетну хемијску разноликост која им омогућава да испуне широк спектар биолошких функција. Ова разноликост произилази из различитих начина на које се њихови основни градивни блокови – масне киселине, глицерол и други слични молекули – могу комбиновати.  Липиди се могу широко класификовати у неколико типова: триглицериди (масти и уља), фосфолипиди, стероиди, воскови и други. Свака категорија има јединствену структуру и функцију. Триглицериди, састављени од глицерола и масних киселина, су главни облик ускладиштене енергије код животиња. Фосфолипиди, који садрже фосфатну групу, су кључне компоненте ћелијских мембрана. Стероиди, као што је холестерол, служе као прекурсори важних хормона. Воскови, направљени од дуголанчаних масних киселина и алкохола, пружају заштитне премазе. Једна од најважнијих улога липида је у формирању ћелијских мембрана. Јединствена амфипатска природа фосфолипида – који имају и хидрофилни (водољубиви) и хидрофобни (који се боји воде) део – омогућава им да формирају двослојну структуру ћелијских мембрана.  Липиди такође играју кључну улогу у апсорпцији и транспорту витамина растворљивих у мастима (А, D, Е и К) и укључени су у термичку регулацију и амортизацију органа. Разноврсна функционалност липида наглашава њихов значај у биолошким системима свих живих организама, утичући на здравље и болести.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Organska hemija sa biohemijom /
  • Školska godina: 2021
  • Seminarski radovi, Hemija
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Fakultet inžinjerskih nauka  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Komentari